Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Monografi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi (tek yazı) denir.
 
Monografi ya da monograf Türkçe'ye Fransızca monographie sözcüğünden geçmiş olup, bilimsel alanlarda özel bir konu, sorun ya da kişi üzerine yazılmış, kendi başına bir bütün oluşturan kitaplara verilen isimdir.
 
Herhangi bir kimsenin yaşamının başkaları tarafından benimsenmesinde bir sakınca görülmeyen özel taraflarını, bir sanat anlayışını, bir eserin veya şeyin yalnızca bir yönünü anlatan yazılara "monografi" denir.
 
Monografıde herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, tarihî bir olay, bilimsel bir alana ait sorun özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi, bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de yapılabilir.
 
Monografilerde kişi veya eser her yönüyle incelenir; araştırılır. Ancak bu şekilde ele alınan konunun o ana kadar gizli kalmış yönleri, tarafları belirlenir ve ortaya konur. Ayrıca sanatçı inceleniyorsa o sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran özel bilgilere ulaşılmış olur.

Monografiler olay ve olguları olduğu gibi tanımlamaya yarayan çalışmalardır. Örnek olayların incelenmesinden genel kurallara ulaşmayı sağlarlar. Yani somut olaylardan genel ilkelere ulaşılır. Bu yöntemde görüşme ve anket sık kullanılan araçlardır.

Monografi araştırmalarında en çok rastlananlar örnek olay monografileri (vaka´metodu) ve değişim monografileridir. Vaka metodunda tek bir olay ele alınarak ayrıntılı biçimde tanıtılır. elde edilen bilgiler, benzer durumlarda da geçerlidir varsayımı kullanılır. Değişim monografisinde ise olayların zaman içindeki değişimleri izlenerek mevcut durum tanıtılır.

Toplumsal olaylarda iki yaklaşımla değişmeler incelenir: zaman derinliği ve zaman kesiti araştırmaları. Zaman derinliği araştırması bir olayın zaman boyutu içinde incelenmesidir. olayın farklı toplumlarda aynı zaman dilimi içerisinde incelenmesi de zaman kesiti incelemesidir.

Sosyolojide Monografi

Monografik araştırma, sınırları belirlenmiş tek bir konu üstünde uygulanan bir araştırma tekniğidir. Tek bir konu, kişi, sorun vb. üzerinde yazılı sorularla ya da görüşme yoluyla uygulanır. Kısaca sınırlı bir konunun, derinlemesine incelenmesidir.

Monografîde bir konu tüm yönleriyle incelenir. Örneğin, gecekondu ailesi üzerine bir araştırma yapılırken, gecekonduların tarihsel gelişimi, gecekonduda yaşayan ailelerin ekonomik ve kültürel durumları, dinî ve ahlâkî değerleri, gelir düzeyleri, yaşadıkları ortam, tüketim alışkanlıkları, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları derinlemesine incelenir.

Köy monografileri ile köy ailesi, şehir monografileri ile şehir ailesi ele alınır. Kuruluş monografileri, meslek gruplarını, siyasî bir partiyi ya da bir sendikayı derinlemesine inceler. Monografiler bize, bir köy halkının kalkınması ya da bir firmanın gelişmesi için neler yapılacağına dair bilimsel bilgiler sunar.

Biyografik Monografi

( Bilimsel Biyografi ) Biyografik bilgileri kronolojik bir sıra içerisinde, alt başlıklar halinde, onun dönemi içindeki konumunu, getirdiği yenilikleri, gösterdiği başarıları, eserlerini, eserlerinin değişik özelliklerini eleştirel bir tutumla, belgelere, araştırma ve incelemelere dayalı olarak veren çalışmalara bilimsel biyografi ya da biyografik monografi denir.

Bu tür eserlerde kişinin doğumu, yetişmesi, öğrenimi, çalışma hayatı, türlerine göre eserleri, eserlerinin önemi, şekil ve muhteva özellikleri, başarıları, ödülleri ve başka özellikleri bölümler halinde verilir.

Bilimsel biyografi türüne şu örnekler verilebilir: Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret Devir-Şahsiyet-Eser (1971); İsmail Parlatır.Monografi Resimleri

 • 13
  Monografi Örnekleri 3 yıl önce

  Monografi Örnekleri

  2 yıl önce Çok guzel
 • 11
  Monografi Nedir 3 yıl önce

  Monografi Nedir

  2 yıl önce Çok güzel bir cvp
 • 8
  Tevfik Fikret / Devir-Şahsiyet-Eser 3 yıl önce

  Tevfik Fikret / Devir-Şahsiyet-Eser

  2 yıl önce Sevemedim bu adami

Monografi Sunumları

Monografi Soru & Cevap

 • 11

  2 yıl önce

  Soru : biyogrofi ile monogrofi arasında ne fark var
  Hayır gerek yok

  8 ay önce
  kişinin kendi biyografisini yazması demektir. Yani tıpkı bir ressamın kendi portresini yapmasına otoportre denmesi gibi, bir kişinin belirli kurallara bağlı kalarak kendi hayat hikayesini anlatmasına da otobiyografi denilmektedir.
  8 ay önce
  BİYOGRAFİ  
  bir insanın yaşamındaki olayların belirli bir sıraya göre anlatıldığı yazı biçimi.
  Kişinin kendisi tarafından değil onu yakından tanıyan veya hayatını yakından inceleyen başka bir yazar tarafından yazılır. Kişinin kendi hayatını anlattığı yazılara otobiyografi, Divan edebiyatında şairlerin yaşam hikayesini anlatan eserlere de tezkire denir.
  8 ay önce
  Monografi: 
  Bir kişi ya da bir konu ile ilgili özel bir görüşle yazılmış incelemeler. Ele alınan konu ya da kişiyi her yönüyle açıklamaya çalışır.
  8 ay önce
  Merhaba

  Biyografi ünlü bir kişinin hayatını yani yaşam öyküsünün başka bir kişi tarafından yazılmasıdır

  Monografünlü bir kimsenin yaşamını, bir yazarın, sanatçının yaşamını ve yapıtlarını ya da herhangi bir alanda tek bir konuyu ele alan ve onu özgün bir görüşle inceleyen uzunca inceleme yazısı.

  Başarılar
  8 ay önce
  Biyografi.tanınmış bir kişinin hayat hikayasini anlatır
  monogrofi.ise bir kişi veya herhangi bir konu yüzerine anlatır
 • 3

  8 ay önce

  Soru : Otobiyografi ile monografi arasında fark var mıdır?
  Kısaca..

  8 ay önce
  Biyografi

  Tanınmış bir kişinin hayatının yani yaşam öyküsünün başka bir kişi tarafından yazılmasıdır

  Monografi

  Bir kimsenin yaşamını,bir yazarın yaşamını ve yapıtlarını ya da herhangi bir alanda tek bir konuyu ele alan ve onu özgün bir görüşle inceleyen uzun inceleme yazısıdır

  Başarılar
  8 ay önce
  Bir kimsenin yaşam öyküsünü kendisinin yazmasıyla oluşan eserlere otobiyografi denir. 
  Bilimsel bir konuyu veya bir kimsenin yaşamını, kişiliğini, eserlerini ayrıntılı olarak inceleyen eserlere monografi denir.

Monografi Ek Bilgileri

 • 15
  3 yıl önce

  Bilimsel bir konunun ya da sanat, edebiyat, siyaset gibi alanlarda tanınmış bir kişinin yaşamının, kişiliğinin, eserlerinin ayrıntılı olarak incelendiği eserlere “monografi” denir.
  Monografi türüne örnek olarak şunları verebiliriz:

  Mehmet Kaplan,  “Tevfik Fikret”
  İsmail Parlatır,  “Şinasi”
  Asım Bezirci,  “Orhan Veli”
  Ömer Faruk Huyugüzel,  “Halit Ziya Uşaklıgil”
  İsmail Çetişli,  “Memduh Şevket Esendal”
  Ramazan Korkmaz,  “Cahit Sıtkı Tarancı”
  Beşir Ayvazoğlu, “Peyami”

  2 yıl önce Yani
 • 9
  2 yıl önce

  Monografi Nedir?
  Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme, tek yazı
  Cümle 1: Bu yolda cereyan etmiş olan muhaberattan bazılarını arz etmekliğime müsaadenizi rica ederim. - Atatürk

 • 3
  2 yıl önce

  EDEBİYATIMIZDA MONOGRAFİK ROMANLAR


  1-Şevket Süreyya Aydemir: Tek Adam, İkinci Adam


  2-Tahir Alangu: Ömer Seyfettin- Ülkücü Bir Yazarın Romanı


  3-Nezihe Araz: Dertli Dolap-Yunus Emre


  4-Oğuz Atay: Bir Bilim Adamının Romanı


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Monografi Örnekleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)